• Home
  • Computer Science

C/C++

IX MI

Instructiunea if

Introducere

Aplicatii 0

Aplicatii 1

Aplicatii 2

Recapitulare

Instructiunea for

Introducere

Aplicatii - initiere

Aplicatii - consolidare

Aplicatii Grila - recap

Heading 3

Under construction

X MI

Instructiunea switch

Aplicatii switch - consolidare

Subprograme

Introducere 0

Introducere 1

Aplicatii 0

Aplicatii 1

Aplicatii 2

Aplicatii 3

Aplicatii 4

Recapitulare

Vectori

Introducere

Aplicatii Grila

Aplicatii 00

Aplicatii 01

Aplicatii min/max/sortari

Aplicatii constructie 00

Aplicatii constructie 01

Aplicatii vectori-fisiere

Aplicatii vectori**

Heading 3

Under construction

XI MI

Matrice

Zone speciale in matrice

Siruri de caractere

Teorie

Programe

Aplicatii 1

Aplicatii 2

Aplicatii 3

Aplicatii 4

Aplicatii 5

Aplicatii bac

Transferul parametrilor

Prin valoare
Prin referinta

Recursivitate

Introducere

Subprograme recursive

Aplicatii grila

Structuri de date neomogene

 Teorie 
Aplicatii bac0

Aplicatii bac1

Aplicatii

Backtracking

Aplicatii Initiere

Aplicatii Consolidare

Problema colorarii hartilor

Variante BAC 0

Variante BAC 1

Backtracking iterativ - descrierea aplicațiilor

back()

Liste Liniare

Aplicatii Initiere

Aplicatii Consolidare

Aplicatii Grila

UA-18057664-2